zondag 30 apr 18:30
Jeugddienst
Dorpshuis
maandag 1 mei 18:30
Inleveren spullen voor de kerkvoogdij
Herv. Centrum
maandag 8 mei 13:30
Vergadering Ouderenbezoekcommissie
Herv. Centrum

Het hart van de gemeente klopt in de samenkomsten die we op zondag houden. Elke zondag staan de deuren van de kerk open, om 10.00 uur en om 18.30 uur. We komen samen om te danken en te bidden, te zingen en om te luisteren naar woorden uit de bijbel. De bijbel is een eeuwenoud boek, maar niet saai of stoffig. Het bezit nog steeds ongelooflijk veel kracht, omdat God zélf er doorheen werkt en ons aanspreekt.

Naast de ‘gewone’ kerkdiensten zijn er een aantal bijzondere diensten die wij hier alvast extra onder uw aandacht brengen:

Tentdienst 11 september met Sharon Kips (Dit is onze startzondag)

Zondagavond 30 oktober missionaire dienst geleid door Adriaan van Steenis

In het  stukje van de missionaire werkgroep Connection, verderop in deze gids, kunt u meer lezen over deze diensten en voor de tentdienst verwijzen wij u ook naar het programmaboekje van de Oranjevereniging.

 

Gezinsdiensten

Een aantal keer per jaar houden we gezinsdiensten. Dit zijn diensten waarin de kinderen en de jongeren geen nevendienst hebben, maar gewoon in de kerk blijven. En daar wordt in de dienst natuurlijk rekening mee gehouden. De ene keer is er een kinderkoor, de andere keer doen de kinderen zelf actief mee aan de dienst. Dit jaar worden de gezinsdiensten gehouden op:

 

-          zondag 21 augustus (Afsluiting Vakantie Bijbel Club) met als thema: Aan tafel!

-          Zondag 6 november met kinderkoor ‘de Regenboog’ uit Hardinxveld-Giessendam

-          Kerstmorgen (25 december), Paasmorgen (16 april) en Pinkstermorgen (4 juni)

-          zondag 26 maart kerk & schooldienst

 

Jeugddiensten

De jeugddiensten zijn gericht op jongeren vanaf 12 jaar en worden voorbereid door de jeugddienstcommissie. Vaak wordt er muzikale medewerking verleend door een band of een koor. De data voor de jeugddiensten zijn: 2 oktober, 13 november, 22 januari en 30 april.

 

Laagdrempelige diensten

Twee keer per jaar organiseert de missionaire werkgroep ‘Connection’ een laagdrempelige dienst. Dat zijn diensten die speciaal bedoeld zijn voor mensen die nooit of nauwelijks in de kerk komen. Een soort ‘open huis’ dus. Ben je nieuwsgierig naar wat er op zondag gebeurt in de kerk? Of is de drempel om naar de kerk te gaan voor jou te hoog (geworden)? Dan is dit een uitgelezen kans om (weer) eens te komen kijken. Deze speciale diensten zijn op zondag 30 oktober (18.30 uur) en zondag 18 juni (10.00 uur)!

 

Jaarthemadiensten

Twee keer per jaar besteden we extra aandacht aan ons jaarthema tijdens de kerkdienst. Daarna volgt een nabespreking in het Hervormd Centrum. En dit is niet alleen iets voor ouderen, juist de inbreng van jongeren is waardevol en nodig! Data: zondag 16 oktober en zondag 26 februari.

 

Heilig Avondmaal en Heilige Doop

Zes keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. We delen samen brood en wijn en gedenken daarmee het lijden van Jezus Christus. En we vieren dat Hij niet dood gebleven is, maar leeft en dat wij daardoor als hoopvolle mensen door het leven mogen gaan.

Het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden op zondag 28 augustus, 9 oktober, 11 december, 12 februari, 14 april (Goede Vrijdag) en 11 juni.

Daarnaast is er ook zes keer per jaar gelegenheid om uw kind te laten dopen. De doopdata zijn: zondag 18 september, november in overleg, 22 januari, 19 maart, 21 mei en 9 juli.


 

Koffiedrinken na de dienst

Iedere tweede zondag van de maand is er koffiedrinken na de ochtenddienst. Een enkele keer wordt hiervan afgeweken wanneer er in een maand al meerdere koffiemomenten zijn (i.v.m. bijzondere diensten). Maar in principe kunt u hier dus rekening mee houden. We hopen dat dit bij zal dragen aan de versterking van de onderlinge band en tegelijkertijd ruimte zal scheppen voor gesprek n.a.v. wat er in de dienst aan de orde gekomen is.

 

Tot slot

Voor alle actuele informatie verwijzen we u naar de website (www.kerkheukelum.nl), de kerkbode of de Facebook pagina (Hervormde kerk Heukelum). Weet dat elke zondag de deur van de kerk openstaat. Nieuwkomers, gasten, zoekers en twijfelaars: iedereen is van harte welkom!

Samenvattend
Wat:
Waar:
Wanneer:
Contactpersoon: