woensdag 16 aug 09:00
VakantieBijbelClub
Herv. Centrum
donderdag 17 aug 20:00
Gebedskring
Kerk
vrijdag 18 aug 23:59
Inleveren kopij kerkbode voor september
Email
zondag 20 aug 10:00
Afsluiting VakantieBijbelClub
Kerk
zondag 20 aug 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. G.T. Molenaar, Afsluiting Vakantie Bijbel Club
zondag 20 aug 18:30
Eredienst
Kerk
Drs. J.B. Mulder, Hilversum
woensdag 23 aug 09:00
Start Snoepjesinpakkerij
Herv. Centrum
vrijdag 25 aug 09:00
Gebedskring
Kerk
zondag 27 aug 10:00
Eredienst
Kerk
Ds. M.C. Dekker, Heilig Avondmaal
zondag 27 aug 18:30
Eredienst
Kerk
Ds. G.T. Molenaar, Dankzegging Heilig Avondmaal

 

"Doe iets geks

Denk iets moois

Zeg iets liefs

Dan heeft elke dag iets positiefs."

 

Robin de JonghHet hart van de gemeente klopt in de samenkomsten die we op zondag houden. Elke zondag staan de deuren van de kerk open, om 10.00 uur en om 18.30 uur. We komen samen om te danken en te bidden, te zingen en om te luisteren naar woorden uit de bijbel. De bijbel is een eeuwenoud boek, maar niet saai of stoffig. Het bezit nog steeds ongelooflijk veel kracht, omdat God zélf er doorheen werkt en ons aanspreekt.

Naast de ‘gewone’ kerkdiensten zijn er een aantal bijzondere diensten die wij hier alvast extra onder uw aandacht brengen:

Tentdienst 11 september met Sharon Kips (Dit is onze startzondag)

Zondagavond 30 oktober missionaire dienst geleid door Adriaan van Steenis

In het  stukje van de missionaire werkgroep Connection, verderop in deze gids, kunt u meer lezen over deze diensten en voor de tentdienst verwijzen wij u ook naar het programmaboekje van de Oranjevereniging.

 

Gezinsdiensten

Een aantal keer per jaar houden we gezinsdiensten. Dit zijn diensten waarin de kinderen en de jongeren geen nevendienst hebben, maar gewoon in de kerk blijven. En daar wordt in de dienst natuurlijk rekening mee gehouden. De ene keer is er een kinderkoor, de andere keer doen de kinderen zelf actief mee aan de dienst. Dit jaar worden de gezinsdiensten gehouden op:

 

-          zondag 21 augustus (Afsluiting Vakantie Bijbel Club) met als thema: Aan tafel!

-          Zondag 6 november met kinderkoor ‘de Regenboog’ uit Hardinxveld-Giessendam

-          Kerstmorgen (25 december), Paasmorgen (16 april) en Pinkstermorgen (4 juni)

-          zondag 26 maart kerk & schooldienst

 

Jeugddiensten

De jeugddiensten zijn gericht op jongeren vanaf 12 jaar en worden voorbereid door de jeugddienstcommissie. Vaak wordt er muzikale medewerking verleend door een band of een koor. De data voor de jeugddiensten zijn: 2 oktober, 13 november, 22 januari en 30 april.

 

Laagdrempelige diensten

Twee keer per jaar organiseert de missionaire werkgroep ‘Connection’ een laagdrempelige dienst. Dat zijn diensten die speciaal bedoeld zijn voor mensen die nooit of nauwelijks in de kerk komen. Een soort ‘open huis’ dus. Ben je nieuwsgierig naar wat er op zondag gebeurt in de kerk? Of is de drempel om naar de kerk te gaan voor jou te hoog (geworden)? Dan is dit een uitgelezen kans om (weer) eens te komen kijken. Deze speciale diensten zijn op zondag 30 oktober (18.30 uur) en zondag 18 juni (10.00 uur)!

 

Jaarthemadiensten

Twee keer per jaar besteden we extra aandacht aan ons jaarthema tijdens de kerkdienst. Daarna volgt een nabespreking in het Hervormd Centrum. En dit is niet alleen iets voor ouderen, juist de inbreng van jongeren is waardevol en nodig! Data: zondag 16 oktober en zondag 26 februari.

 

Heilig Avondmaal en Heilige Doop

Zes keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. We delen samen brood en wijn en gedenken daarmee het lijden van Jezus Christus. En we vieren dat Hij niet dood gebleven is, maar leeft en dat wij daardoor als hoopvolle mensen door het leven mogen gaan.

Het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden op zondag 28 augustus, 9 oktober, 11 december, 12 februari, 14 april (Goede Vrijdag) en 11 juni.

Daarnaast is er ook zes keer per jaar gelegenheid om uw kind te laten dopen. De doopdata zijn: zondag 18 september, november in overleg, 22 januari, 19 maart, 21 mei en 9 juli.


 

Koffiedrinken na de dienst

Iedere tweede zondag van de maand is er koffiedrinken na de ochtenddienst. Een enkele keer wordt hiervan afgeweken wanneer er in een maand al meerdere koffiemomenten zijn (i.v.m. bijzondere diensten). Maar in principe kunt u hier dus rekening mee houden. We hopen dat dit bij zal dragen aan de versterking van de onderlinge band en tegelijkertijd ruimte zal scheppen voor gesprek n.a.v. wat er in de dienst aan de orde gekomen is.

 

Tot slot

Voor alle actuele informatie verwijzen we u naar de website (www.kerkheukelum.nl), de kerkbode of de Facebook pagina (Hervormde kerk Heukelum). Weet dat elke zondag de deur van de kerk openstaat. Nieuwkomers, gasten, zoekers en twijfelaars: iedereen is van harte welkom!

Heilige Geest,Gij zijt als de wind

 

Heilige Geest,

Gij zijt als de wind,

kom dan, waai door onze harten

reinig ons.

 

Heilige Geest,

Gij zijt als het vuur,

kom dan, vuur ons aan tot liefde,

beziel ons.

 

Heilige Geest,

Gij zijt als de dauw,

kom dan, laaf ons met uw goedheid,

vervul ons.

 

Heilige geest,

Gij zijt als het licht,

kom dan, wek ons tot nieuw leven,

herschep ons.

 

Uit de bundel “Tussentijds”, lied 180

tekst: Jaap Zijlstra

melodie: Willem Vogel


Samenvattend
Wat:
Waar:
Wanneer:
Contactpersoon: